Bodemsanering voormalig tankstation

Ter plaatse van een voormalig tankstation is in het verleden slechts de tankinstallatie verwijderd. De verontreiniging in grond en grondwater is achtergebleven en strekte zich uit tot onder het bestaande woonhuis en de garage. De fundering van de bebouwing is opgevangen met een hulpconstructie, waardoor de volledige grondverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten onder de bebouwing kon worden ontgraven. De sanering is onder de strengste veiligheidseisen uitgevoerd vanwege de vluchtige aromaten en de besloten ruimten. In totaal is circa 900 ton verontreinigde grond afgevoerd naar een erkende verwerker. In de weer aangevulde ontgravingsput is een drain en pompput aangebracht ten behoeve van een eventuele grondwatersanering. De locatie is tenslotte weer opnieuw bestraat.

Impressie
Bodemsanering  voormalig tankstation