Disciplines

De hoofddisciplines van Verhoeven Milieu zijn bodemonderzoek, bodemsanering en bouwstoffen. Onderstaand vindt u een overzicht van alle diensten die wij u kunnen bieden;