Bodemonderzoek

Wij houden bodemonderzoek overzichtelijk. Na een gedegen historisch onderzoek wordt een duidelijke onderzoeksopzet uitgewerkt. Aan de hand hiervan vinden in het veld boringen en/of metingen plaats. De resultaten van de monstertesten en metingen worden, na analyse, verwerkt in een onderzoeksrapport.

Een gemiddeld traject van bodemonderzoek duurt vanaf opdrachtbevestiging tot aan het ter beschikking stellen van het rapport maximaal vijf weken. Indien de onderzoeksresultaten eerder bekend dienen te zijn, kunnen door ons spoedprojecten worden uitgevoerd. Hierbij is het mogelijk het traject te verkorten tot 2 weken.

Is alles in orde dan kan het bodemonderzoeks-rapport uw eindstation zijn bij Verhoeven Milieutechniek B.V. Het rapport kan vervolgens worden gebruikt voor onroerend goed transacties, bestemmingsplan wijzigingen of voor het verkrijgen van diverse vergunningen (o.a. bouwvergunning, Wet milieubeheer).

Diverse vormen van bodemonderzoek: