Organisatie

Verhoeven Milieutechniek BV is een groeiende onderneming die sinds 1991 onderdeel uitmaakt van de Verhoeven Groep. Wij zijn een adviesbureau en aannemingsbedrijf met grote kennis en ervaring van de Nederlandse bodem. Daarbij hebben wij ons gespecialiseerd in bodemonderzoek, het voorbereiden, begeleiden en saneren van verontreinigde grond, grondwater en waterbodems. Verder geven wij advies op het gebied van afvalwater, archeologie, asbest, calamiteiten, tankcleaning en andere relevante milieuzaken.

De zorg voor het milieu is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Steeds vaker worden we geconfronteerd met het in stand houden van een goed leefbaar milieu. De regelgeving wordt complexer terwijl er een grote variatie aan procedures bestaat die op elkaar afgestemd moeten worden. Met onze deskundigheid en ervaring kunnen wij u daarmee van dienst zijn.

Onze kracht is de platte organisatie. Hoog opgeleid en ervaren personeel gaat op een snelle, flexibele en deskundige wijze om met uw vragen en problemen. Dit resulteert in een heldere en complete aanbieding tegen een scherpe prijs. Het uitgangspunt daarbij is de levering van kwaliteit en het nakomen van gemaakte afspraken.