Certificaten

Bij Verhoeven Milieutechniek BV staan veiligheid, deskundigheid en kwaliteit hoog in het vaandel.

Wij zijn dan ook in het bezit van een NEN-EN-ISO-9001 (2015) certificaat, dat betekent dat de projecten planmatig, controleerbaar, verifieerbaar en conform de geldende normen worden uitgevoerd. Wij zijn eveneens in het bezit van het VCA** 2017/6.0-certificaat, dat garant staat voor het veilig handelen tijdens de in uw opdracht uitgevoerde werkzaamheden.

Verhoeven Milieutechniek B.V. is gecertificeerd en/of erkend voor alle kernactiviteiten door de desbetreffende verantwoordelijke instanties. De meeste erkenningen zijn verleend en vastgelegd door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Van alle erkende instellingen is een lijst van erkende bodemintermediairs samengesteld die U via deze link kunt opvragen.

De onderstaande certificaten en/of erkenningen zijn aan ons verleend:
In geval van klachten omtrent de uitvoering van activiteiten binnen de reikwijdte van de bovenstaande certificatieschema’s kan men in eerste instantie contact opnemen met Verhoeven Milieutechniek B.V.
Zo nodig kan in tweede instantie contact worden gezocht met de certificatie instelling.