Bodemsanering

In enkele gevallen wordt tijdens een bodemonderzoek een verontreiniging aangetoond die moet worden verwijderd. Ook voor het vervolgtraject vanaf bodemonderzoek tot aan de oplevering van een gesaneerde locatie is Verhoeven Milieutechniek B.V. voor u het aangewezen bedrijf. Zowel voor nader bodemonderzoek, het saneringsplan, de voorbereidingen op de sanering als voor de milieukundige begeleiding en/of de uitvoering van een sanering beschikken wij over deskundige medewerkers en gecertificeerd eigen materieel.

De voorbereiding van een sanering start met het indienen van het bodemonderzoek en het saneringsplan bij het bevoegd gezag en het verkrijgen van de benodigde goedkeuringen. Zodra de wettelijke procedures met goed gevolg zijn doorlopen en de vergunningen zijn verleend, kan binnen een aantal weken worden gestart met de uitvoering van de milieukundige begeleiding en/of de sanering. Na afloop van de werkzaamheden worden de benodigde rapportages binnen de gestelde termijn geleverd.

Bodemsanerings werkzaamheden die wij voor u kunnen verzorgen: