Partijkeuringen grond op gemeentelijk opslagdepot

Op een gemeentelijk depot is ongeveer 5.000 ton grond in depot gezet. De grond is afkomstig van een uitgevoerde bodemsanering op een woonwagenkamp. De partij grond is door twee gecertificeerde monsternemers van Verhoeven Milieutechniek BV ingemeten en verdeeld in drie deelpartijen. Vervolgens zijn de drie deelpartijen gekeurd volgens het Besluit Bodemkwaliteit en het SIKB-protocol 1001 voor grond. Op basis van de resultaten en de rapportage van de partijkeuringen kan de grond worden verwerkt in een daartoe geschikt werk.

Impressie
Partijkeuringen grond op gemeentelijk opslagdepot