Tanksanering en milieukundige begeleiding brandweerkazerne

Ter plaatse van een voormalige brandweerkazerne in het mooie dorp Heerewaarden is een bodemonderzoek uitgevoerd nabij een ondergrondse tank. Op basis van de resultaten van dat bodemonderzoek is de tank, onder milieukundige begeleiding, vrijgegraven, gereinigd en ter verschroting afgevoerd. De locatie is vervolgens weer aangevuld met schoon  zand en opnieuw bestraat. Er is een geringe hoeveelheid verontreinigde grond vrijgekomen en in een container afgevoerd naar een erkende verwerker.

Impressie
Tanksanering en milieukundige begeleiding brandweerkazerne